büyü

Akıllı şehir yolculuğu (XIX) Eskişehir

"İnsanın" odak noktasını oluşturduğu akıllı şehir…

Akıllı şehir yolculuğu (XIX) Eskişehir
Akıllı şehir yolculuğu (XIX) Eskişehir Necmi Özdemir
"Eskişehir Akılcı Şehircilik felsefesini benimseyerek insan faktörü başta olmak üzere, kentsel dönüşüm, enerji, ulaşım, çevre, erişilebilirlik ve eğitim konularında Akıllı Şehir olgunluğuna fazlasıyla erişmiş bir şehir…"

Ve bu olgunluğa erişmenin arkasındaki isim Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN'in sözleriyle "Eskişehir" in Akıllı şehir yolculuğu yol haritası:"Eskişehir, sanayisi, ticari düzeyi, eğitimdeki başarısı, mimari güzellikleri, sosyal ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin parlayan şehri olma özelliğini sürdürmektedir. Eskişehir'deki gelişim ve değişim yalnızca eğitim, kültür, sanat, turizm, ticaret, sanayi odaklı olmayıp aynı zamanda şehircilikte teknolojik altyapı odaklı değişimlere uyumlu bir şekilde gelişmektedir. Bu değişimler Eskişehir'in yaşanabilen şehirler arasında olmasına katkı sağlamaktadır.

Yerel Yönetimler olarak varlık nedenimiz vatandaşın güven ve desteğini sağlayarak katılımcı, demokratik, halkın ihtiyaç, istek ve önerilerine dayalı hizmet sunma sorumluluğumuzdur.

Bu hedef doğrultusunda şehrin teknolojik alt ve üst yapısını geliştirmeye ve daha ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz."Bu sözlerle Eskişehir'in Akıllı Şehir Yolculuğu'nun çerçevesini çizen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in 1999 yılında göreve başlaması şehir için bir milat niteliği taşıyor. Kendisi göreve başlar başlamaz Kent Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının kurulması talimatını vererek kent yönetiminin bilişim alt yapısına dayalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamış ve o yıllarda kurulan bilişim alt yapısı nedeniyle birçok bilişim projesinde Eskişehir, pilot bölge rolü üstlenmiş ve diğer belediyeler için örnek teşkil etmiş ve "kullanılan birçok ürünü kendi imkânları ile üreten kaynakları etkin ve verimli kullanan bir şehir olmuş. "

Bu kısa girişten sonra gelin şimdi Eskişehir'in Akıllı Şehir Yolculuğuna bir göz atalım:

İnsan
Porsuk çayının ıslahı, kişi başına düşen yeşil alan miktarında ciddi derecede artış (2,5 m2'den 13 m2'ye) olmuştur. Tematik parkların kurulması, geniş bir tramvay ağının oluşturulması, kültür, sanat merkezleri ve müzelerin kurulması ile Eskişehir insanın odak noktasını oluşturduğu sosyal bir akıllı şehirdir.Bu bağlamda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in, Eskişehir'e, kazandırdığı ve Dünyanın pek çok ülkesinde bulunan "Madam Tussaud" Müzesi'nin Türkiye'deki ilk örneği olan "Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi" ve Türk Ulusu'nun, son toprağını, Anadolu'yu savunma mücadelesinin öyküsünü teknolojiyle bilgi ve belgenin harmanlanması ile Eskişehir'e ve Türkiye'ye en yakışır şekilde anlatan "Eskişehir Kurtuluş Müzesi" açılmış Eskişehir'de…


Bunların yanı sıra, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hazine Müsteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin (MFİB) Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde açmış olduğu bir Avrupa birliği hibe çağrısı olan ICD MUSE teklif çağrısında, "Building Intercultural Dialgue Between City Museums in Eskişehir and Den Haag (Eskişehir ve Den Haag Müzeleri Arasında Kültürlerarası Diyalog Kurulması)" Proje Başlığı ile hibe kazanılarak yürütülmüş bir proje çalışması olan ve 2012 yılından beri ziyaretçilerini ağırlayan, Uluslararası Belediyeler Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen , Dünya Belediyelerinin en prestijli ödülünün verildiği, 2.Guangzhou Uluslararası Ödül Yarışmasında "Teşvik ve Teşekkür" ödülü kazanan "Eskişehir Kent Belleği Müzesi" de açılmış.

Eskişehir Kent Belleği Müzesi 22 adet ekranda 9 ayrı başlık altında şehrin geçmişinden günümüze kadar turizm, ticaret, eğitim, spor, kültür vb. alanlarda Eskişehir'in bugünlere gelmesinde katkıda bulunan insanlar ile yapılan röportajların sergilendiği bir müze.ES ÇOCUK EVİ
2011 yılında faaliyete geçen Es Çocuk Evi, AB Merkezi Finans İhale Biriminden hibe almaya hak kazanılarak kurulmuş olup okul öncesi eğitimi alma şansına sahip olmayan 36-60 ay yaş grubu çocukların, tam donanımlı Es Çocuk Evi'nde yaşıtları ile aynı koşullarda okul öncesi eğitimden faydalanmaları sağlanmakta ve çocuklara fırsat eşitliği sağlanarak ildeki okullaşma oranına katkıda bulunulmaktadır.

Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek; ebeveynlerinden birisi cezaevinde olan çocuklar ve ailelerine destek olan bir uygulama hayata geçirilmiş: Gelirleri olmadan, tek başlarına mücadele vermek, bu süreçte de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalan eşi cezaevinde olan kadınların, sosyal açıdan da geliştirilmesine destek olunan bir uygulama bu.BİLİM DENEY MERKEZİ
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "Bu tesisi, çocuklarımızı erken yaşlarda bilim ve fen kuralları ile tanıştırmak için kurduk. İnanıyoruz ki, onlara yapılan yatırım en verimli yatırımdır. Gelecek Eskişehir'den geçecek." diyerek Bilim Deney Merkezine verdiği önemi ve desteği gösteriyor bize.

Bu sözler bağlamında "Bilim Deney Merkezi"nin hikayesi:Bilim Deney Merkezi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında BEBKA'dan alınan hibe desteği ile hizmete açılmış ve günümüze kadar yaklaşık 1.5 milyon kişiye yakın kişi ziyaret etmiştir.

Bilim Deney Merkezi deney aletlerinin yüzde 92'si Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkânlarıyla Eskişehir'de üretilen Bilim Deney Merkezi'nde 100'ün üzerinde deney aleti bulunmaktadır.WRI ROSS PRIZE 2019 FİNALİSTİ ESKİŞEHİR:Şehirlerde yaşayan milyonlarca insana daha iyi bir yaşam sunmayı hedefleyen;
WRI Ross Center'ın 2019'da ilk defa verdiği ‘WRI Ross Ödülü'nde 120 kentin arasında 5 finalist şehirden biri olan Eskişehir, ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan çok yönlü dönüştürücü bir etkiye sahip olan projelerin ön plana çıktığı yarışmada Eskişehir Urban Development Project "Eskişehir Kentsel Gelişim Projeleri" ile dikkatleri üzerine çeken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Gelişim Projeleri kapsamında; Porsuk Çayı'nda gerçekleştirilen ıslah çalışmaları, yaya ve taşıt köprülerinin yenilenmesi, tematik parklarla şehirde kişi başına düşen yeşil alan oranının yüzde 215 artması, şehiriçi raylı sistem ağı'nın yaygılaştırılması ile tüm bu projeler sonrası turizmde gerçekleşen gelişimle finale kalıyor.Eğitim
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarının yanı sıra Mobil Eğitim Otobüsü ile teknoloji olanaklarının daha kısıtlı olduğu bölgelerde güvenli internet kullanımı, E-Devlet işlemleri, temel bilgisayar kullanımı, sosyal medya paket programlama dilleri vb. eğitimler verilmekte.Çevre ve Enerji
Çöplerden Elektrik Enerjisi Üretimi ve Katı Atık Geri Dönüşüm Tesisi ile günde yaklaşık 11.2 MW, Güneş Enerji Santrali ile günde yaklaşık 7 MW elektrik enerjisi üretilmekte ve
er iki tesis ile yaklaşık 80.000 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilmektedir.Entegre Katı Atık Geri Dönüşüm tesisinde ortaya çıkan atık ısı ile 2000 metre karelik modern sera kurularak şehrin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere, çiçek ve süs bitkisi üretilmekte, tüm tematik alanlar akıllı sulama ve aydınlatma sistemleri ile donatılarak, insan faktörünün her zaman odak noktası olduğu Eskişehir'de, akıllı şehirlerin çevre ve enerji bileşenlerine de azami önem gösterilmekte.İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi; Bu yıl Amerika'nın Teksas eyaletinde dördüncüsü düzenlenen Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Texas Tech Üniversitesi, Texas A&M Commerce Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü ve ABD Yeşil Binalar Konseyi'nden kent uzmanlarının oluşturduğu yarışma jürisinin yaptığı değerlendirme sonunda birincilik ödülüne layık görülen İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu'nda(ISBS2019) En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nın "En İyi Sürdürülebilir Gelecek" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Kırsal kalkınmada hayata geçirdiği projelerle ülkemizin öncü belediyelerinden birisi olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, İpek Böceği Yetiştiriciliği, Manda Yetiştiriciliği, Lavanta Üretimi, Fide Destekleri gibi birçok proje tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların az emekle çok gelir elde etmelerini amaçlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, tüm tarım projelerinde BİL-TAR(Bilinçli Tarım) adı verilen uygulama tarım alanında yapılan çalışmalara bilişim altlığı olacaktır.Şehrin dört bir yanını saran tramvay sistemi karbon emisyonunu düşürdüğü, temiz enerjinin verimli kullanımını sağladığı gibi fiber optik altyapısı ile tüm belediye birimlerine internet sunmakta, veri bütünlüğünü sağlamakta ve ücretsiz wi-fi istasyonları oluşturmaya imkân sağlamaktadır.Yine Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi(Estram) tarafından kullanılan scada sistemleri ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanmaktadır.Atık su yönetim tesisi ile Eskişehir'in atık suları arıtıldığı gibi aynı zamanda tesiste elektrikte üretilmekte ve aynı zamanda Eskişehir'in kanalizasyonunu gerçek anlamda arıtan bu yeni arıtma tesisi Porsuk Çayı'ndan faydalanan çiftçilerin sağlıklı sulama suyu kullanabilmeleri içinde büyük önem taşımaktadır.Ulaşım
Şehir, arabalar için değil, insanlar içindir. Yayaların şehri Eskişehir.

Çağdaş, temiz ve yaşanabilir bir kent olma yolunda çok önemli özelliklere sahip olan Eskişehir'in kendi kendine yetebilen, dayanıklı, güvenli, potansiyellerini sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda kullanan ve akıllı büyüyen bir kent olması için 2000'li yıllardan beri kentlerin gelişme vizyonlarını, hedef ve stratejilerini belirleyen, bilimsel yöntemlerle üretilmiş mekânsal planlar, ulaşım planları ve stratejik planlar ışığında, çevresel ve mali kaynaklar etkin şekilde kullanılmaktadır.

Eskişehir ulaştırma sisteminin bilimsel çalışmalar ışığında oluşturulmuş Ulaşım Ana Planları doğrultusunda kurulması amaçlanmış ve kentin ulaştırma politikalarının hedef ve stratejilerinin belirlendiği bu planlar kentin mevcut ve gelecekteki ulaşım sorunlarına sürdürülebilir çözümler sunarken kaynakların etkin kullanımında önemli bir rehber olarakda karşımıza çıkmaktadır.

Bu amaçla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak 2003 yılında ilk Ulaşım Ana Planı yapılmış.

Geçen zaman içerisinde kentin mekânsal, ekonomik ve sosyal yapısında ulaşımla ilgili veriler değişmesi ve 5216 Sayılı Kanununda yapılan düzenleme ile büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarına genişletilmesi, kentin tüm mülki sınırları içerisinde mevcut ulaşım sorunlarının yeniden ele alınmasını ve gelecekte oluşacak ulaşım taleplerinin tespiti ile çözüm önerilerinin oluşturulmasını gerektirmiştir. Bu amaçla 2015 yılında Eskişehir Ulaşım Ana Planı Revizyonu çalışmalarına başlanarak, hedef yılı 2035 yılı olan Eskişehir Ulaşım Ana Planı Revizyonu ( EUAP 2035) 2017 yılında tamamlanarak yürürlüğe girmiştir.


ESKİŞEHİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ

HAFİF RAYLI SİSTEM
Eskişehir'de kentsel hizmetlerin en önemli öğelerinden olan toplu taşıma hizmetini hızlı, güvenli konforlu, temiz ve çevre dostu bir toplu taşıma sistemi ile sunmak amaçlanmış, bu amaçla Eskişehir Ulaşım Ana Planı rehberliğinde, modern bir ulaştırma türü olan tramvay sisteminin kurulması için çalışmalara başlanmış ve 16 km'lik bir güzergahta kentin önemli noktalarını birbirine bağlayan 1. Etap tramvay hatları 2004 yılında hizmete açılarak Eskişehir halkının kullanımına sunulmuştur.

Eskişehir halkı tarafından kısa sürede benimsenen ve birinci öncelikte kullanılan tramvay sisteminin yaygınlaştırılması için yatırımlara devam edilmiş, 2012 yılında 2. Etap tramvay hatlarının yapımı için çalışmalara başlanmış ve 3 yeni hatla 20 mahalleye hizmet verecek olan tramvay hatları 2014 yılında tamamlanarak hizmete açılmış, 33 tramvay aracı ve 7 hatla hizmet veren Eskişehir Tramvay Sistemi Eskişehir ulaşımının en önemli aracı haline gelmiş ve günlük 125 bin yolcu taşıyan bir sisteme dönüşmüş.Eskişehir Tramvay Sistemi açılışından beri Eskişehir'in hem marka değeri olmuş, kent imajına büyük katkı sağlamış, hem de kent merkezine erişimde en önemli ulaşım türü haline gelmiş, nüfus artışının ve sosyo-ekonomik gelişmelerin getirdiği ulaşım talebindeki artışı karşılamak için sistemin kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla 2016 yılında 14 adet tramvay aracının alınması için çalışmalara başlanmış ve 2018 yılında sisteme dahil edilen 14 tramvay aracı ile tramvay filosu 47 araca yükselmiş.

Eskişehir 1. Ve 2. Etap Tramvay Hatları2015 yılında revize edilen Eskişehir Ulaşım Ana Planı Revizyonu kapsamında; gelecekte arazi kullanım yapısına göre ortaya çıkması beklenen yolculuk taleplerinin büyüklüğü ve istek hatları göz önünde bulundurularak, mevcut tramvay sistemi yeni hatlarla genişletilmiş, bu öneriler doğrultusunda 1100 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesine ve kentin farklı noktalarındaki birçok birimi tek çatı altında toplayan Yeni Emniyet Müdürlüğü'ne olan ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla 2018 yılında 3. Etap tramvay hatlarının yapımına başlanmış olan Proje tamamlanma aşamasına gelmiştir. Eskişehir Ulaşım Sisteminin omurgasını oluşturan tramvay sisteminin hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmak ve sistemin kapasitesini en verimli şekilde kullanmak amacıyla çalışmalar devam edilmekte olup, bu amaçla 3. Etap tramvay hatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan tramvay araçları 2020 yılı yatırım programına alınarak önemli bir aşamaya gelinmiş.OTOBÜS SİSTEMİ
• Eskişehir'de toplu taşıma hizmetlerinin sunumunda tramvayın yanı sıra otobüsler de büyük rol oynamakta. 2019 yılında yapılan güzergah çalışmaları ile ölü km'ler, işletme planlarında yapılan çalışmalar ile gereksiz otobüs seferleri ve buna bağlı olarak km başına düşen yakıt tüketimi azaltılmış.

• 2013 yılında 32 olan otobüs filo büyüklüğü her yıl yapılan yatırımlarla 2020 yılında 275 araca yükselen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerle verilen ulaşım hizmetlerininde geliştirilmesi için sürekli yatırımlar yapması ile otobüs filo yaş ortalaması 5.73'e düşürülmüş.

Yeni teknolojilerin kullanıldığı, modern, konforlu otobüslerin alınması Eskişehir halkına sunulan ulaşım hizmetlerinin kalitesi her geçen gün artırmakta ve gelecekteki ulaşım senaryolarına göre otobüs sistemleri'nin toplu taşıma sisteminde önemli rol oynamaya devam edeceği ve bu nedenle otobüs sistemlerine yapılan yatırımların sürdürüleceği öngörülmektedir.

"2020-2024 Eskişehir Stratejik Planda otobüs taşımacılığında çevreci taşıma sistemlerine geçiş için elektrikli otobüs alımı gerçekleştirilecek projeler arasındadır."


BİSİKLET YOLLARI VE BİSİKLET PARK İSTASYONLARI
• Sürdürülebilir ve emisyonsuz ulaşım türlerinden olan bisikletli ulaşımı Eskişehir de yaygınlaştırmak için çalışmalar yapılmakta olup mevcut bisiklet yollarının 47 km si Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olup kent merkezinde kesintisiz, güvenli ve erişilebilir bir bisiklet yolu altyapısının kurulması amacıyla Eskişehir Ulaşım Ana Planı önerileri doğrultusunda bisiklet derneklerinin de katılımıyla 50 km hat uzunluğunda bisiklet yolu ve bisiklet park istasyonlarının yapımı için çalışmalara başlanmış ve yatırım programına alınan ve projelendirme aşamasına gelinen çalışmada kentin önemli odak noktaları birbirine bağlanmış.

• Üniversiteleri, kent merkezini, önemli çalışma alanlarını (Hava İkmal, Tülomsaş, Şeker Fabrikası), turizm alanlarını (Odunpazarı, Haller Gençlik Merkezi), şehir içi ve şehirlerarası transfer merkezlerini (Şehirlerarası Otogar, TCDD Gar, Alaaddin Park Hareket Merkezi) birbirine bağlayan bisiklet yolu projesinin hayata geçmesi ile temiz, çevreci, motorsuz ulaşım sistemleri desteklenmiş olacak ve hava kirliliğini azaltan sonuçları olacaktır.

Eskişehir mevcut bisiklet yolları


Bisiklet kullanımını artırmak ve özendirmek amacıyla WRI Türkiye ile birlikte geliştirilen bisiklet kampanyası bağlamında altyapı çalışmaları iletişim modelleri ile desteklenerek ve bisiklet ulaşımına yönelim hızlandırılacaktır.

ESKİŞEHİR AKILLI KAVŞAK PROJESİ
• Trafik akışının iyileştirilmesi ve salınan hava kirleticilerinin azaltılması için Eskişehir kent merkezinde 17 kavşakta 2014 yılında akıllı kavşak sistemi kurulmuş olup kavşağa bağlanan trafik akım kollarında gelen taşıtlar kamera aracılığıyla algılanmakta ve görüntü işleme programları ile sayımları otomatik olarak yapılmakta ve bu sayımlara göre sinyal süreleri otomatik olarak ayarlanmaktadır.

Eskişehir Akıllı Kavşak Ağı• Projede network altyapısı ile kavşaklar birbirleri ile haberleşmekte ve seçilen sıralı kavşaklar tanımlanan koridorlarda koordineli bir şekilde çalışmaktadır.
• Anlık arıza, trafik yönlendirme, çalışma modu değiştirme vb. durumlarda, bakım ve işletimle ilgili her türlü müdahale ve takip Trafik Kontrol Merkezi'nde görev alan teknik personeller tarafından yapılmaktadır.ESKİŞEHİR AKILLI DURAK YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ PROJESİ
• Yolcuların toplu taşımadaki seyahatlerini planlayabilmelerini ve hatlarla ilgili anlık sefer bilgilerine erişebilmelerini sağlamak için 2018 yılında Eskişehir Yolcu Bilgilendirme Sistemi Projesi yürütülmüş olan projeyle durakta bekleme sürelerinin azaltılarak yolcuların zamanlarını etkin kullanabilmeleri hedeflenmiş.
Otobüs Duraklarında Akıllı Durak Ekranları• Web ve mobil üzerinden kullanıcıya sunulan Eskişehir Ulaşım Uygulaması sayesinde Eskişehir kent merkezinde bulunan tüm duraklar için anlık olarak sefer bilgilendirmesi ve Uygulama içerisinde bulunan Nasıl Giderim modülü ile seyahat planlaması yapılabilmektedir.

Eskişehir Ulaşım Mobil Uygulaması• 114 toplu taşıma durağında (82 adet otobüs durağı 32 adet tramvay durağı olmak üzere) ise Yolcu Bilgilendirme Ekranları kurulmuş ve duraklarda uygulama haricinde de yolcuların sefer ve dakika bilgilerine ulaşabilmeleri sağlanmış.

Tramvay Duraklarında Akıllı Durak Ekranları• 114 ekranın tamamında görme engelli vatandaşlarında hizmetten eşit şekilde faydalanmasını sağlamak için Sesli Bilgilendirme Butonu bulunmakta ve Eskişehir Ulaşım Uygulaması da görme engelli vatandaşların kullanabilmesi adına talkback özelliğine uygun olarak geliştirilmiş.
• 114 Yolcu Bilgilendirme Ekranından 8 tanesi gerekli olan enerjiyi öncelikli olarak duraklarda bulunan güneş enerji panelleri sayesinde aküden kullanmakta.
• Akıllı Durak Yolcu Bilgilendirme Sistemi Sistem operatörleri tarafından bir arayüz aracılığıyla uzaktan erişim ile denetlenmekte ve yönetilmektedir.

.

Elektronik Kartlı Sayaç
Türkiye'de ilk ve tek olan patenti ESKİ Genel Müdürlüğüne ait Elektronik Kartlı Sayaç cihazları belediye tarafından üretilmektedir. EKS cihazları ile fatura başta olmak üzere pek çok sorun ortadan kalkmış olup Eskişehirin dört bir yanında bulunan su matik kredi yükleme noktaları ile eks cihazlarına bakiye yüklenebilmektedir.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, en son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği'nce ortaklaşa düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'ne başvuru yaptığı ulaşım, alt yapı ve eğitim gibi alanlarda uygulamaya koyacağı Akıllı Şehircilik Merkezi projesi ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 500 bin TL'lik ödüle layık görülmüş, ayrıca açılan stantta tanıtılan akıllı şehir çalışmaları büyük ilgi görmüştür.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmüş olduğu akıllı şehircilik çalışmaları

smartcity/Eskişehir Belediyesi web adresi üzerinden takip edilebilir.

SONUÇ:
Eskişehir Akıllı Şehir uygulamaları geliştirirken "İnsanın" odak noktasını oluşturduğu akıllı şehir yapılanmasını göz ardı etmeden:
• Kentsel dönüşüm
• Enerji
• Ulaşım
• Çevre
• Erişilebilirlik
• Eğitim temalı "Eskişehir Kentsel Gelişim Projeleri"ni geliştirmesiyle;
"SOSYAL AKILLI ŞEHİR" in öncülerinden biri olarak karşımıza çıkmakta ve gelecek nesillerinde yaşamlarını sürdürebileceği Akıllı Şehir gündemlerini teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bugünden yarına iş ve sosyal yaşamlarımızda engelsiz yaşamların köprüsünü kuruyor.

Eskişehir vb. "SOSYAL AKILLI ŞEHİR" yapılanmalarının Akıllı Şehir projeksiyonlarında daha fazla yer alması dileğiyle…

Sevgi ve Sağlıkla kalın...
Ncmozdmr


Kaynaklar:
1.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
2. prizeforcities org web sayfası

Katkıları için Hüsnü Baysal'a teşekkür ederiz.
akıllı şehirler akıllı şehir yolculuğu makale oku eskişehir yılmaz büyükerşen eskişehir teknoloji
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500